BİZE ULAŞIN
E-Mail Adresimiz
85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi No:434 Kemalpaşa / İZMİR TÜRKİYE
Garanti Koşulları
Garanti Koşulları

Belenco Evsel Mekanlarda 15 Yıl Garanti

Belenco’nun sihri: Tasarım, Teknoloji ve Kalitesindedir.

En yüksek kalitenin, en saf bileşenlerden ve en saf zihinlerden geldiğine inanıyoruz.

Saflığı; ürünlerimizin formülasyonunda, doğaya ve kaynaklarına olan derin saygımızda ve işimize olan dürüst aşkımızda gösteriyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz, mümkün olabilen en yüksek kuvars miktarına sahip.

İçinde %90’ın üzerinde kuvars minerali barındıran Kuvars Yüzeylerimiz; gözeneksiz yapısı sayesinde mikroorganizmaların üremesine izin vermeyen hijyenik yüzeylerdir. Lekelere karşı yüksek direnç gösterir.

Kuvars yüzeyleri sadece hak ettiği kaliteyle üretmeye değil, aynı zamanda hak ettiği şekilde kullanıma sunmaya da önem veren Belenco, tüketicilerin bilinçlendirilmesinin, kuvars yüzeylerin toplam yaşam döngüsünde çok önemli bir yeri olduğunu bilir. Bu sebeple, ürettiği ürünlerin değer katacakları yaşam alanlarında doğru kullanımlarına ilişkin tüm bilgilendirmeyi yapar.

 

İç Mekanlarda 15 Yıl Garanti

Belenco kuvars yüzeyler doğadan aldığı gücü her zerresine yansıtarak; aşınma, çizilme ve darbelere dayanıklı yapısı ile iç mekan kullanımlarında 15 yıl boyunca garanti altındadır. Tezgahınızın ilk günkü gibi ışıltılı ve sağlam kalabilmesi için Belenco Kullanım ve Bakım Kılavuzu’ndaki önerilere uyarak, Belenco’nun benzersiz güzelliğini yıllarca yaşayabilirsiniz.

 

Lütfen Dikkat Edin!

Broşürde yer alan ürün görselleri ve ürün numuneleri/örnekleri ile gerçek ürünler arasında kısmi ton ve doku farklılıkları olabilir. Her bir plaka üretimi kullanılan kuvarsın yapısal özelliklerini taşır.

 

Garanti Kapsamı

 1. Belenco (Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) bu garantiyi ihtiyari ve sınırlı olarak sadece aşağıda belirtilen koşul ve durumlarda, iç mekanlarda kullanılacak mutfak ve banyo tezgahının imal edilmesinde kullanılan A kalite Belenco plakalar için verir.
 2. Bu garanti, tezgahın yapıldığı hatalı plakanın onarılması veya değiştirilmesi hususunu kapsar. Belenco, bu iki seçenekten belirlediği en iyi çözümü seçer, seçim tamamen Belenco’nun sorumluluğundadır.
 3. Bu garanti, plakanın “Belenco Teknik El Kitabı”na uygun olarak işlendiği ve iç mekanlarda tezgah olarak kalıcı uygulandığı durumlarda geçerlidir. Plakanın ilk monte edildiği yerden sökülüp bir başka yere nakledilmesi ve montajı bu garantiyi geçersiz hale getirir.
 4. Bu garanti sadece Belenco tezgahın ilk alıcısına verilmiştir. Devir edilemez.
 5. Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım” önerilerine uygun olarak kullanıldığı durumlarda geçerlidir. “Belenco Kullanım ve Bakım” kılavuzu, www.belenco.com web sitesinden veya satış noktalarından temin edilebilir. Plakanın arkasında yazılı bulunan her türlü bilginin korunuyor olması şarttır.
 6. Bu garantinin geçerlilik kazanması için, plakanın montajı esnasında “Belenco 15 Yıl Garanti” formu üzerinde belirtilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak atölye tarafından doldurulması ve atölyenin kendisine ait bölümü koparıp montaj tarihini takip eden en geç bir ay içinde garanti kayıt formunu Belenco’ya ulaştırması gerekir. 15 yıl garanti belgenizi saklayın.

 

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

 1. Bu garanti, tezgahın “Belenco Kullanım ve Bakım Kılavuzu”nda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından ve bu sebeple oluşan kullanıcı hatalarından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
 2. Renk, ton, doku farklılıklarını, ısıl şokla veya güçlü kimyasalların yüzeye dökülmesi ile (ağartıcılar, boya sökücüler, boya veya vernik incelticiler vb.) oluşan tahribatları, darbe sonucu oluşan çatlama ve kırılmaları, kötü kullanım, atölyede olmuş hataları ve/veya düzgün yapılmamış işçilikten kaynaklanan sorunları, darbe veya yeni binalarda inşaat oturması dolayısıyla oluşan kılcal çatlakları kapsamaz. Isıl şok, tencere, tava, fırın tepsisi vb. mutfak kaplarının ateşten indirildikleri ya da fırından çıkarıldıkları sıcaklıkları ile tezgah üzerine konulması ile oluşabilir. Yüzeyin sıcakla temas etmemesi için mutlaka nihale kullanılmalıdır.
 3. Su tesisatı, elektrik tesisatı, duvar veya yer karosu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tezgahın onarımı ve değişimi esnasında çıkabilecek herhangi bir ilave veya destekleyici işçilik, onarım veya modifikasyonu kapsamaz. Bu tür işlerin tümü tüketicinin sorumluluğundadır.
 4. Bedeli tamamen ödenmemiş ürünlere ve hizmetler garanti kapsamında değildir.
 5. Dış mekan uygulamaları garanti kapsamında değildir.
 6. Dış hava ve iklim şartlarına maruz bırakılmış yüzeyler ile anormal kullanımdan veya şartlardan etkilenmiş yüzeylere uygulanmaz. Anormal kullanım veya şartlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hatalı taşıma, montaj veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları, aşırı ısı veya ultraviyole ışığa maruz kalma sebebiyle oluşan hasarları, fiziksel veya kimyasal etkilere maruz bırakılma veya uygunsuz bakım ve koruma durumlarını içerir.
 7. Kısmen veya tamamen doğal afetten, şantiye ve/veya montaj yapılan yerin şartlarından, mimari ve mühendislik tasarım, yapısal hareket, kaza ve vandalizm sebebiyle ortaya çıkan hasar ve yaralanmalardan kaynaklanan durumları kapsamaz.
 8. Tezgah ek yerlerinin görsel ve işlevsel performansını kapsamaz.
 9. Ticari ve kamuya açık mekanlardaki uygulamaları kapsamaz. Bu tür alanlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, dükkanlar, alışveriş merkezleri, bürolar veya ticari faaliyet yapılan diğer yerlerdir.
 10. Kullanıcının beğenisine ve/veya kişisel seçimine dayalı (renk, doku, kenar profili, işçilik, uygulamacı vb. konularla ilgili) itirazları kapsamaz.
 11. Tezgah dışındaki uygulamaları kapsamaz.
 12. Tezgahlarınızın onarımında veya yenilenmesinde diğer ürünlere, teçhizata verilebileceği hasar, su veya elektrik tesisatı ya da duvar işleri sebebiyle gerekebilecek montajlar, eklemeler veya güçlendirici onarımlar sebebiyle oluşacak herhangi bir nihai veya öngörülemeyen zarar, kayıp veya masraf, tamamen garanti kapsamı dışındadır ve sadece tüketicinin sorumluluğundadır.
 13. Aynı şekilde, bu garanti, kapsama giren kusurun tespitinden itibaren, başvurunun yapılması, işleme alınması ve ürünün yenilenmesine kadar geçen sürede meydana gelebilecek herhangi bir hasarı da kapsamaz. Ürünü kullanan, satın alan veya herhangi bir üçüncü tarafın ticari, mesleki, profesyonel veya yerleşim amaçlı faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek gelir kayıpları da dahil olmak üzere doğabilecek tüm zararlar garanti kapsamı dışındadır.
 14. Ürün, Belenco’nun önceden onayı olmaksızın tamir ve/veya işlem görmesi durumunda garanti kapsamı dışında kalacaktır.
 15. Bu garanti kusurlu ürünün tamiri veya aynı özelliklere (renk, kalınlık, vb.) sahip başka bir ürün ile değiştirilmesini kapsar. Üretimden kalkmış olması dolayısıyla temininin imkânsız olduğu durumlarda o anda mevcut olan ürünler arasında en yakın özelliklere sahip ürün ile değiştirilecektir.
 16. Garanti ürünün imalatı ve takılması sırasında oluşabilecek hataları kapsamaz, bu işlemler Belenco tarafından gerçekleştirilmemektedir.

 

Garantiden Faydalanmak İçin

Olası bir durumda, bu garantiden yararlanmak için Belenco’nun veya onun görevlendireceği kişi veya kurumların tezgahı yerinde incelemesine izin verilmelidir.

Belenco dışında hiçbir şahıs veya kuruluş Belenco adına herhangi bir garanti vermeye yetkili değildir.

Atölyeniz, 15 yıl Garanti Belgesi üzerindeki bilgileri eksiksiz olarak dolduracak ve “Garanti Kayıt Formu” bölümünü koparıp alacaktır. Garantinin geçerlilik kazanması için, montaj tarihini takip eden en geç bir ay içinde "Garanti Kayıt Formu"nun atölye tarafından Belenco’ya ulaştırılması gerekmektedir.

Garantinizin başlatıldığını info@belenco.com adresine e-posta atarak teyit etmeniz gerekmektedir.

Tezgahın imal edildiği plakanın üretiminden kaynaklanan herhangi bir sorun olması durumunda öncelikle tezgahın satın alındığı yere müracaat edilmelidir.

Belenco, garanti kapsamında tezgah değişeceği zaman atölyeye yeni tezgah uygulaması için gerekli plakayı verir ama imalatına ve takılmasına ait masraflar Belenco tarafından karşılanmaz. 

Ürünün bu belge veya web sitesinde uygunluğu belirtilmeyen herhangi bir kimyasala maruz kalması durumunda, uygunsuz kullanım olarak kabul edilecek ve ürün garanti kapsamından çıkacaktır.

Garantide belirtilen hususlar dışında herhangi bir doğrudan, dolaylı veya durumsal hasardan Belenco’nun sorumlu olmayacağı bilinmelidir.

Belenco şartların yerine getirilmemesi veya tüketici tarafından sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya okunaksız olması durumunda ücretsiz garanti hizmeti sunmama hakkını saklı tutar.

Ürünler
Yeni renkler
Doğal Taşlar

Doğal taşlar gerçekten mekanlarınızın ve yaşam alanlarınızın her noktasına zarif bir duruş katacaktır. Doğal taşlar, evlerin iç mekanlarında veya dış cephe uygulamalarında, ticari mekanlarda veya açık hava alanlarında kullanıldığında dikkat çekici bir etki yaratır.
Doğal taşlar, çeşitli renk seçenekleri sunar. Örneğin, mermer beyaz, siyah, gri, kahverengi ve çok daha fazla renkte bulunabilir. Granit ise daha çok renkli ve desenli bir yapıya sahip olabilir. Ayrıca, kuvarsit, traverten, oniks gibi başka doğal taşlar da çeşitli renk tonlarına sahiptir.
Bu zengin renk seçenekleri sayesinde doğal taşları, yaşam alanlarınızda istediğiniz atmosferi yaratmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, sıcak ve samimi bir ortam için kahverengi tonlarda bir mermer tercih edebilirsiniz. Ya da modern ve şık bir görünüm için beyaz veya siyah mermer kullanabilirsiniz. Doğal taşlar, duvar kaplamaları, zeminler, tezgahlar, lavabolar, banyo ve mutfak dekorasyonunda kullanıldığında mekanlara derinlik ve zarafet katar.
Doğal taşların zarif duruşu, mekanlarınıza doğanın benzersiz güzelliğini taşırken aynı zamanda kalite ve dayanıklılık sunar. Her taşın kendine özgü bir doku ve deseni vardır, bu da mekanlarınıza benzersiz bir karakter kazandırır. Ayrıca, doğal taşlar uzun ömürlüdür ve doğru bakım ile yıllarca güzelliğini koruyabilir.

Kompoze Ürünler

Kuvars yüzeyler, doğal güzelliği teknolojiyle buluşturan trend renk koleksiyonlarıyla dikkat çeker. Ayrıca, kolay kullanımıyla da öne çıkar. Kuvars yüzeyler, mükemmel dayanıklılığa sahiptir ve çizilmelere, lekelere ve sıcaklığa karşı direnç gösterir. Bu özellikleri sayesinde uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Öte yandan, porselen yüzeyler zarif görünümü ve dayanıklı yapısıyla göz kamaştırır. Porselen, yüksek yoğunluklu bir malzemedir ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabilen porselen yüzeyler, estetik açıdan zenginlik katacak bir seçenek sunar. Porselen yüzeyler, lekelere, çizilmelere, aşınmalara ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır, bu da onları ideal bir seçenek haline getirir.

Bekamar Galleria, kuvars ve porselen yüzeylerin çeşitli renk, desen ve dokularını sunarak zevkinize uygun bir seçim yapmanızı sağlar. Hem ev hem de ticari alanlar için mükemmel bir seçenek olan bu yüzeyler, estetik açıdan göz alıcı bir görünüm sağlar ve uzun süreli kullanım için dayanıklılık sunar.